de Yogaboom

Het jezelf goed voelen geeft letterlijk en figuurlijk een basis om te groeien. Wat is nu “goed voelen” wanneer je dit letterlijk neemt? En wat is “goed voelen” in figuurlijke zin? Dat is uiteraard voor iedereen persoonlijk.

Ervaring leert dat het prettig is en helpend om je bewust te worden van wat je lichaam en geest doen in beweging en in stilte en zo te ontdekken hoe zij zich in jezelf verhouden en hoe zij zich vanuit jezelf verhouden tot anderen en je leefomgeving.  Het is fijn te weten hoe je met dit verhouden om kunt gaan en hoe je er balans in kunt brengen.

Yoga bevorderd deze balans in lichaam en geest en is voor iedereen geschikt is. In een yogales bij de Yogaboom werken we op een leuke en ontspannen manier vanuit het lichaam. De elementen uit de Hatha- en Kundalini-yoga vormen hierin de basis. De yogahoudingen en oefeningen voor ademhaling; concentratie; meditatie; visualisatie;ontspanning en zelfbewustzijn, verwerk ik op maat in het lesaanbod en stem ik af op de verschillende leeftijdsgroepen. Tijdens een les is er ruimte voor wat er in iedereen omgaat en voor eigen inbreng. De ervaringen die worden opgedaan in een les worden aan het eind van een les meestal creatief verwerkt.

‘Alles wat aandacht krijgt groeit’
Kernwoorden voor mij zijn : Waarnemen, Zien, Ontdekken en Verwonderen.
Yoga bij de Yogaboom biedt een waardevolle aanvulling op het opgroei-proces van uw kind.

Ik ben naast gecertificeerd Kinderyogadocente en Yogatherapiecoach ook gecertificeerd Coach, met ervaringsdeskundigheid op het gebied van Hooggevoeligheid; Autisme spectrum (ASS) en Adhd.

De Yogaboom

Kinderyoga 4 en 5 jaar
Kinderyoga 6 t/m 9 jaar
Tieneryoga 11 t/m 16 jaar
Ouder-kindyoga
Kinderyogafeestjes
Kinderyogaworkshops