Leesvoer, voorafgaand aan blog

De transitie in de zorg en in het onderwijs biedt kansen, maar kent nog vele valkuilen. Lees en beleef hierover meer op de onderstaande sites

  • Stichting Ovaal een ouderinitiatief voor ouders door ouders van kinderen met ASS.
    “Ouders praten mee”
    een videoportret en initiatief van Stichting Ovaal
  • de Werkgroep Vanuit Autisme Bekeken een door het ministerie van OCW ingestelde werkgroep.
    De werkgroep “vanuit autisme bekeken” heeft, naar aanleiding van de vraag vanuit het ministerie, een zeer leesbaar en mooi vormgegeven rapport  uitgebracht  over intergrale zorg en inclusie Het rapport heeft  de titel “de kracht van kwetsbaarheid” Dit tijdschrift is op 31 maart 2016 aangeboden aan de tweede kamer en dient als eindproduct van de werkgroep als zodanig. Lees daarin een interview met mij en met andere ervaringsdeskundigen. Het  eveneens zeer leesbare en mooi vormgegeven rapport “passend onderwijs” werd in juni 2016 aangeboden aan minister van Rijn.