de Maretak

Maatwerk in Advies & Ondersteuning
Zorgexpertise vanuit de ervaring

de Maretak voor ouders/opvoeders en professionals

  • Maatwerk in Advies en Ondersteuning, bij vragen over opgroeien en ontwikkeling
    In het werken met kinderen en jongeren in de yogagroepen, de yogatherapie en in de Hulp & Begeleidingstrajecten, worden ouders/opvoeders vaak en soms actief betrokken. Voortkomend uit de begeleiding kunnen zij soms specifieke vragen hebben over het opgroeien en ontwikkelen van hun kind(eren) en in relatie tot henzelf. Soms gaan die vragen verder dan op dat moment in de yogalessen, de yogatherapie en de Hulp & Begeleidingstrajecten passend of wenselijk is. Het kan ook zo zijn, dat u, bij het bekijken van deze website of sowieso, graag in gesprek zou willen. In al deze gevallen maakt ik graag een aparte afspraak met u in de Maretak bij de Marebron. Ik denk graag met u mee en wil u van harte ondersteunen. Ik ben naast een gecertificeerd kinderyogadocente en yogatherapiecoch tevens gecertificeerd als (Adhd) coach. Mijn expertise ligt op het vlak van Adhd en Autisme Spectrum (Ass).
  • Zorgexpertise vanuit de ervaring, bij vragen op het snijvlak van Onderwijs & Jeugdzorg
    Vanuit mijn werk en vanuit mijn eigen ervaring ben ik sinds de wet op het Passend Onderwijs en de Transitie in de Jeugdzorg, betrokken bij innovatie om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Ik heb persoonlijke ervaringen opgedaan en doe deze nog steeds op, met onze eigen kinderen, in een aantal zoektochten naar – en in het implementeren van passende, veelal ‘out-of-the-box’ trajecten binnen het onderwijs (zowel in het regulier- en speciaal basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs en op het MBO).
    Het blijkt steeds weer dat er een noodzaak is om het onderwijs en de jeugdzorg effectief met elkaar te verbinden. Dit sleutelwoord ‘Verbinden’ is een woord dat direct een lange adem impliceert. En ook een zekere mate van verdragen en verduren en uithoudingsvermogen en moed vraagt. De overtuiging van de noodzaak om samen te werken, versterkt mijn missie om deze noodzaak gestalte te geven, ook buiten de grenzen van ons eigen gezin. Handen ineen van die van het kind-de ouder-de leraar-de ib’er-de schoolbegeleiders en die van de ondersteuners en experts vanuit de jeugdzorg. Zo kan het onderwijs passend worden voor ieder kind en voor iedere jongere.

Een weg van samenwerking met een aandachtig oog voor ieders perspectief!

Het lef voor eigenzinnige ‘out-of-the-box’ trajecten, vraagt ook om een scherp oog voor het perspectief van de betrokkenen die ik al noemde en het besef van het belang om alle perspectieven in dezelfde mate te omarmen. Dat vraagt een stevig omzien naar elkaar, zodat het samenwerken werkbaar is.
Dit omzien vraagt ook om ouders die niet alleen toegerust zijn in de juiste strategie om iets te bereiken voor hun kind, maar ook om toerusting in de juiste wijze van communicatie, zodat de weg naar het doel effectief is.

Ik kan u van dienst zijn in het maken van deze verbinding waar dat nodig is, maar waar dit nog niet werkend is of waar men (nog)niet met de mogelijkheid bekend is.
Wanneer u aan het begin staat van uw hulpvraag voor uw kind(eren), kan ik u van dienst zijn bij het vinden van de ingangen en het open houden van de communicatie. Ik kan met u meedenken in de routing bij zorgvragen. Vanuit ervaring heb ik veel kennis en inzicht opgedaan in de vaak ingewikkelde zoektochten die ik zelf belopen heb en voor anderen beloop naar het vinden van de juiste hulp.

– ‘Ouders/opvoeders in hun kracht- ervaren en deskundig!
Ik wil u graag stimuleren en bemoedigen op momenten dat u liever afhaakt.

‘Er is meer mogelijk dan we vaak denken!’-
Met Onderwijs- en Zorgprofessionals deel ik van harte mijn ervaring en expertise. En ben ik u graag van dienst om deze in te zetten wanneer u wilt verbinden, bij innovatie en bij het zoeken naar een passende oplossing voor een kind of voor een jongere.

Wilt u een afspraak maken, neem dan contact op!